26. 2014. jan.

Disznóölés a magyar gyepűn

 

Régente a vidéki hajnalok fagyott, behavazott, békésen puha csendjét gyakorta törte meg kétségbeesett disznók sarokba szorított ordítása, melyet mindig a környező és távolabbi házak lompos őrizőinek, bömbölő, vagy vinnyogó csaholása, üvöltése követett. Mintha ők is megérezték volna a pillanatok múltán bekövetkező, vérpárába fúló elmúlást, és így akarták volna búcsúztatni négylábú társaikat. Akkoriban ezek a hangok, a történésekkel együtt járó szagok, majd illatok mind-mind természetesek voltak. Napjainkban valamely, mondjuk úgy, másként gondolkodó, állatvédő ha megorrontana ilyen eseményt, a nagy közös tam-tam dobon azonnal két kézbe fogott klaviatúrával verné a nyálát és világraszóló tiltakozó ’flashmob’ bulit szervezne. Arra nem gondolna, honnan is tudhatná, hogy az a falusi röfi legalább élte az életet, s nem ketreces malacként kezdte, s nem eredendően megalázva fejezte be, mint a bontott csirke. Ma már vértelen kolbász, sonka és egyéb ’disznóság’ fesztiválokat kell szervezni ahhoz, hogy valami nagyon-nagyon sápadt, szó szerint vérszegény utánzatát láthassa a városlakó a valaha volt disznószaros, hófehér hóra hulló pirosló véres hajnaloknak, az azt követő munkának, majd a legkevésbé sem absztinens, koleszterinben és csepegő zsírban gazdag toros vacsorának.

Főleg a fiatal generációk, feltehetően már nem ismerik ezeket a munkát, finom, vagy nyers humort, majd evést-ivást előre jelző hajnali hangokat. Mára jobbára elítélendő, gyilkossággal egyenértékű barbár ’vidéki’ rémtettnek tekintik a disznóölést. Mily furcsa, természetesen a véres háttér ellenére a frisssen sült hurka, kolbász, a ’ minden hétvégi’ rántottszelet továbbra is elengedhetlen fogás. Talán a húsról is azt hiszik, hogy a Tesco raktáraiban terem, mint a dobozos tej.

Úgy tűnik, a régmúlt hajnalok eme véres tetthelyeinek légköre, a szagok és illatok, látvány és hangok, mind-mind felidézhetetlenül elvesztek, eltűntek. Eltűntek csakúgy, mint a szereplők, az események mindenkori szereplői, Pepe, Jenci, Jocó, Laci, a Pityók és a haverok. Vagy mégsem?

Ma is vannak figurák, akik ötven évvel ezelőtt mintha már ott álltak volna a leterített disznó mellett, fiatalon, a hidegben is feltűrt ing és kabátujjal, a gyöngyöző homlokon hátratolt gyerekcsináló (svájci!) sapkában, letűrt szárú gumicsizmában. Most ugyanez történik, s talán csak a sapka változott át, hasonlóan koszos és gyűrött, ellenzőjével a tarkóra fordított ‘bézból’ sapkává, ja és a lábbeli lett valami lehetetlen színű, puffasztott nyelvű kínai ’nájki’ cipő.  Elnyűtt, sokszor beesett, ráncos, fáradt és borostás arcok, mintha ugyanazoké merülne fel a frissen felnyitott disznó párolgó környezetében.

Gyermekkoromból számomra azok a disznóvágások maradtak meg, melyek otthon, ill. nagyobb családi körben adódtak. Kevésbé voltak ugyan ilyen hangulatúak (mint az alábbi események), mivel anyai nagyapám és keresztapám gyakorló hentes és mészáros szakmabeliek voltak. Így ők, ill. a vezényletük alatt állók, férfiak és nők, munkára fogható beste kölkök egyaránt, nem sokat tökörészhettek, ment minden gyorsan, rendben; ettől függetlenül azonban egy gyerek számára maradandó élményekkel, tapasztalatokkal zajlottak az események. Később, az elmúlt néhány évtized alatt aztán részt vettem, szemlélője lehettem ilyen, önmagában is ünnepet jelentő, ünnepi előkészületekben is.

Olvasd hát derűvel, és emlékezz  gyermekkorodra, amint még álmos szemekkel, kissé távolabbról figyelted az eseményeket, vagy később, amikor már részese is voltál annak.

Félnégy, hullahó, fú’aszél, akutya meg énekel, őseirőlmesél, hallgatom, azasszonymeg nincs azágyamon, forrókávét látokazasztalon, valakimatat a komódon,

papucs, klozet, kurvahidegvan, belefagyazemberbe, mirelepottyan márkoppanis, mosdó csakmódjával, kezek, szemekbőlcsipaki,   zuhany?, majdeste, mostmegtea, kapca, gumicsizma, mikádó, usanka, háromujjúkesztyű, … sej, régilövészetek, Kék-hegy, Ólom-hegy, pusztaerdei lakhandik, fiatalság,

azasszonyedényekkelzörög, ja, ittahelye, amásikhelye, mostakonyhában, forraltbor, készülődik, dehova, jadisznóöléslesz, teaután  ébresztőnekmégegy kisvödörkávé, köztük néhányfalat fokhagymáspirítós, húdejólesik, gyomorahelyén,

ugatakutya, nemvittékelafarkasok, kár, rápacsált, még, hogy, kutyából nem lesz szalonna, cöcö, este máncsak hurka, kutya sehol, demég a szomszédése, udvarifényekbe, kapunyitás, takaroggyáte büdösdög, jacsaktivagytok, ahaverok,

ésaJenciholvan, ottragattabögrecsárdába, nahogyragaggyonbele akocsmapult törlőrongyába, vagya zöreg markotányosnéba, ottafaluvégen, … vagytán otthon vót aGigabögy is, ahogylátom apálinkaszagából, amelyikegy szálpendelybefogaggya mindig ahajnaliszomjasokat mégilyentélbenis, naaz seegy sterilizálókészülék, ammárhétszentség, namajdideér, aJenci? hátkimás tekocsog,

na, nézzük, hogyan vanaz asertésállat,

disznovagas_01.jpg

tePityók, holszerezted azt agyerekcsinálósapkát, mamár nemasvájci, hanem az ámerikánus fajta bézbólsapka adivat, nézzedmán, egykétfilléres isvana svájci fütyijén, natiszta hatvanasévek, van pufajkádis? bazmeg,

defigyuzz azámerikánus is csak úgydögös ámha azellenzője atarkódonleffeg, nézd aJencit, milyenfess, abbaja apiros búziból sapkába, jahogy neked akéksvájci isbevált, igazis, láccik reggelenként, mikor akölkeid hosszútömött sorokbanmennek abölcsödébe, azóvodába, aziskolába, megabuszhoz agimnáziumba, mint vaddisznókonda a hasigérőhóba, akisbüdösök előttmeg azasszony mintegy tamburmajor, tapossa ahavat, aztán mega végén betéra terhesgondozóba,

naistenisten, szilvakörte, mennyünkvazze,

aszontadmalacka, nemmalacez, ezabibliaibehemót, ezviziló, bazmegezkurvanagy, nemjönki, nanémá, ezbelenyőttazólba, húzzad, húzzátokmánbazmeg, nyomnimástkell, aztsemost, neordíccs, adisznótsemhallom, jaaseggedbementarigli, akkortemánmegvagy, fogjadmán, neatied, a disznófarkát, teló,

namilesz, holakábító, öncsemvízzel, aztánárammal, vagyinkább durrogóval? durrogunk, szilveszterkorúgysevót, csaka söröskupak zörgött akukatetőn,vegyedmánleazajtót, meraJenci meginfelakadariglin, feneagusztusát,

húzzunkmégrajta egykicsit, merhaezitt elfekszikakkor, nembírjukúgyse, azemtézével kell kihúzni azudvarra, vagyszeletenként hordjukel, mint búcsúban anyársaltökröt, vagyfalatonként, mintalódarazsak acigánypecsenyét, navégrekinnvan, Jencilemászhacc ariglirül,

nabumm,  húvazze, nagyotszótt ezakábíttó, egészenbele kábúttam; nagyoté? nagyot azángyodvalaga, másnaphajnalba, paszulylevesután, adunyhacsöndjében, kábulni isattulszoktá,

süketislettél, desajnosa hangodnemmentel, atorkodmegkitágult, mintaszülőcsatorna, hogyastampedli kísérjeleabarackotagigádon,

nemmozogmánez, aluszik, mégsemlátod, mégsemtalálod, megkrétázzam hovaszúrjad, vagy ragasszakrá lőlapot? nememlékszel, alsószéleközepe, mivótáté? vasútibakter, sínsmirgliző, vagykatona? akésselte, neafenőacéllal, naittakereszt, mostszúrjad, aszemedistenit, nyisdkitemarha, mostoda, vagyremegakezed, ebbőlse lesz mégegyszer mesterlövész, közelharcolni is máncsaka pohárraltud, addatálat, tartsadmánbazmeg, ezmán nemrúgjafel, aggymégeggyet, atálatte, nemafelest, navégre,

disznovagas_05.jpg

na, mámegint, istenisten, sokilyen malackát mindenkinekde,  egyetlegalábbévente, szomjúság, porzótorkok, forraltbor, nempálinka, neöncsdki, inkábbapapokvére, aszondod, az összes csuhásé, hátlegyen, rohadtcsípős vagycsakforró, mindegy kurváramelegít, ideki-odabe csakúgypiríjja az embérábrázattyát, az orrábú megkihúzza taknyot, törűdd mán le te mackónadrágos disznó, de neúgy mintötvenhatba az urálontúlihősök, akik negyvenöt úta lesetették a pufajkát,

forróvízzeltelt bográcsban pébépalack, hogylegyennyomás, pörzsölő hosszúslaggal, természetesen nyomáscsökkentőnélkül, rohadtulszabálytalan, deazbiztos, nemEUszabvány,

ah, nyugatihorda, tudatlan kertitörpeimádók, Odin fattyai, mittudnakezek azemberközeli életről,  a dudás, csimpolyás délvidéki dallamokról, hajnalokról, egyjó, magyardisznóölésről, egyékcsak apévécésonkát, amire aszmongyák szója, merazkurvajó, megpersze EUszabvány, bruhaha,

életlenkapa, lapát, risz-roszgyökérkefék, kicsorbult csizmapucolókések, tálakban, vödrökben melegvíz, távolabbhokedlin bárd, gyújtósvágókisbalta, éleskések, fenőacél, fenőkő, tisztatörlőruhák, mellette kisebbnagyobbvájlingok belsőségnek, egyfateknő megabélnek,

azalkalomra kitakarított, navégreottisrendvan, garázs, nagykondérban forravíz, a konyhában agyorsreggelit, hagymáspirítottvért készítő asszonyok, nagylányok, ügyeskedő kislányok, megtébláboló, lábalatt ténfergő, álmosés takonytólmaszatos, ragacsosképű fiúgyerekek,

előszöraz egyikoldala, lángfeldübörög mintafelhőkbefúródó MiG-21 -es hajtóműve, pillanatokalatt jellegzetes diszóölés szagok-illatok terjengenek, égettszőr, sáréskosz, vér, pálinka és forraltbor, hagyma, piruló majd párolgó disznótetem,  szikkadó törlőrongy, mindez melegengőzölgően, frissen, felejthetetlenül,

azemberek hangjátelnyomja  akékesendübörgő gázlángcsóvája, forrótűzemint, aszerelmesasszony, vagyasárkánycsókja,

kapargyadmán, nesimogasd, nema zasszony, haggyadmán, otthoniscsaka küszöbötkapirgájja, mint vénkakasa góréajját, majdénkaparom, kaparnálmánlefeléte, újzélandon mégbefogadnak,

szarosasegge, mitakarsz, aPepénekmégagatyájaisavvót, akocsmaelőtt, hasábaaRonyaldinnyó, ahogyőmondta, szalonnázó(?)bugylijával, azisbebarnította agatyót, mintkovács avasat, magyaránbeszart, ottishagytaagatyát amentőautóba, perszehogy beszartijedtibe, mikómeglátta abajonétot, a bugyli csak annak csinát helyet, aszelid,  nembüntethető, istenadta, gyermekkorú kiskéregető, napbarnította ártatlan varjúszínű kacsójában,

nakeféjjedmán, neaseggibegyönyörköggyé, otthonmegcsak afalatnézed, he,

elégfehérJocókám, ittafüle, holasó, nezabájj, haggyálagyerekeknekis,  egyikoldala mármegvan, húzzuk arréb, oda a száraz részre, takarícsdel ahelyét,

jólvan, hidegvizet, melegvizet, húzdleaszőrirüla trutymót, újradübörög agázláng, kaparás, súrolás, alábaköztis szépen, neúgycseszdmeg, mertmegmutatomrajtad, deaztáncsaktűrjed, mintezaröfi, mikormán nagyonmelegszik,

vegyétekmán le a nagy ajtót, arra fordíjjuk majrá, haaz egyikfele teljesen tiszta, ne a budiajtót tebalfácány, ja té kiakarsz tárulkozni, nem monták mégneked, hogy az nem arról szól, hogy letoltgatyával mutogatod magad tebarom, najó nem folytatom, úgysincs neked kitárnivalód sekívül, sebévül, na hozzátok mán, igen azt, a nagy rácsos kertkaput, mossátok le, navégre, a két raklapot kölcsönadtama Mihóknak mégtavaly, szerintem azon sütötték meg a szilveszteri szerzettmalacot, Jocó témég a füstyit is láthattad, a szomszédod, hogy a tetvek látogassák mega gatyájaülepét,

tegyükfelarácsra, kurvanehézbazmeg, nem arács, hanem aza nyakadretkébe ültetett lőrincesdinnye, fordíccsukrá, húzzunkmégrajta,

füleifogai, istiszták, keféldkiacsülkeit, akörmeit iscsavardle, kiéafarka, kineknincsmégilyen, haggyátokameg aJencinek, haegyáltalán mamégkicsusszan aGigabögy, Megahúga kebleiközül,

nakészvan azegész, öncsedlemég egyvödörvízzel, utánabontunk, kösdmeg akutyát, röptesd a macskát,

akkoregészség, igyunkegyet, miezszilva, barackbazmeg, nembajbazmeg, eziscsúszik, aziscsúszik, reggeli, készavér, hagymásvér, üljetekmárle, neácsorogjatok, álltokott, mint, nagybőgő asarokba lakodalomelőtt,  ittakenyér, holafröccs,

disznovagas_03.jpg

nanéz’mán, aPityóknemültle, bedőltasarokba, mintadisznóodaki, akerítésajtón, naessekérmán, mareggeltöbb bőrkét, szilvaután, barackot lenyomatni, csaknehogy rókabőrtis takaríccsunkavégin, nahúzzukodább, tegyükoda alócára, takarjátokbe, halemászik, a többi akutyadóga, majdazmelegíti,

akkor, igyunk egyet, megmégegyet, aztánfolytassuk, fordíccsuk a girincire, támasszátokki hasábfával, aztán vágjuk fel, eznehezebblettbazmeg, nekedahülyefejed, ategnapi sörtől, amitnyom fela zagyadba akisüsti, azadinnye, azlettnehezebb, ezaszegínyállat, tegnapmár, nemisvacsorázott, temegmég azelőbbistömted aztafeneketlen, végtelenített beledet, enneka nyomorultállatnak a hagymánpirított pirosvérivel, ésmég ez monta, hogy vegetarista agitátor lesz, vagy mi amanófüle, hogyő mánugyan nem eszik többhúst, disznóhúst megbiztosan nem, persze, hanincs azasztalon, az ólban iscsak akkor, ha bemegy oda tyúktojásért,

namostegymásikistenre, ártányokéskanokéskocákésemsék, mindenidők efajta hasítottujjúpatásainak, kissörtéinek, csíkoskáinak ésmalackáinakistenére, azösszes, méltánytalanul tisztátalandisznónak nevezett szelídésvadsertésekre, demégaz agreszívkismalacrais,  tegyélmán egycsőkukoricát aszájába, utolsófalatot, jófalatot, barátságból ajövőbeli malackákértis, kérve arra, hogy halálod ne tekintsd emberi ösztöneink gyilkos felszínre törésének, sokkal inkább annak, hogy mindannyian enni, élni, szaporodni akarunk, kérünk ezért téged és a disznók királyát, bocsássa meg nékünk, hogy késeinkent eme téli napon újfent megéleztük, s látszólag ellenetekben használtuk,

disznovagas_02.jpg

abarackot, megaszilvát,  naaPityók, esseleszmán megasztár,  decsillagokat mégláthat, nyomassukle egykis borraltforral, ja,forraltborral, lehát, nyomassuk,

Jenci, szedd mán le akutyát aláncról, hadd futkározzon még egy kicsit, aztán hozzátok a késeket, Pepe, kést, éleset, asszonyok, teknőt, jólvan, mostegytálat tüdőnekmájnak, egyébapróságnak,

kinevágd abelit vagy ahólyagját, mertfelcsörlőzünk a rénfára, osztán nézhecc, mintholló a bitó magasábúl, hogyaszongya, balszemit, vagy jobbszemit végyem é ki először,

rendben, kintvan minden belsőalkatrész, még kapdki aveséket, navigyétek ateknőta zasszonyoknak, rugjámánbele, neordiccsPepe, bazmeg neaPepétrugd, akutyaabelit, adisznóétishúzza, azthozdmánvissza, neakutyát, csakabelit, akutyátotthaggyam? azagyadhaggyad ott, bazdmegadisznóbelit hozzadnehúzzad, ójajnekem, aPepe, aJocó, megaHaverok, megabarack, megaszilva, mega, ittmindenkirészeg, csakénvagyokpiás,

ahájat külön szedjétek ki, alányok majd megtisztogatják, aztán áttörik darálón, egykétnapi pihentetésután zabálnivalóan kívánatos rétestészta segédanyaglesz belőle, csurgassátok a nyálatokat, mákosrétes, meggyesrétes, nem folytatom, nameg házikészítésű, kemény vaniliakrémmel töltött igazi krémes süti, persze, lehet ebbe atésztába kolbásztölteléketis sütni, az is felséges, na, nem nyáladzunk, pofatörlés, munkára, tegyétek mellé a recehájatis, az is elintézik a zasszonyok,

hasítod, holakés,  holabárd, holadisznó, ittapohár, holasörtés, vagyhasíccsamén, navégre, fejeazasztalon, atöbbimeg hosszában kettéhasítva, emeljük,fogjukvigyétek  beanagyasztalra,

naigyunk, merszomjazunk, vagynem, de, tikkadunk, csakegytőtet, egyet megdugónak,

asszonyokbeleznek, különavastag, különavékony, hurkánakkolbásznak, agyomormeg finomsajtocskának, előszörkihúznibelőle azanyagot, aztánvízzelöblíteni, utána sokszor kimegbefordítani, mosószerekkeltisztogatni,  szimatolgatni, avégénakülsőfele belülmarad,

avékonyatkolbásznak, ezttudjátok, késfokával,fenőacéllal tökéletesentisztára, agyomrotiskifordítva, rétegeketlekaparva, tökéletesre, oké, szomszédasszonyeztnagyonérti, neutálkozz, nemmarad szarosabb, mintazabél, amit ahúsgyárban aparizerbe, megavirslibe darálnak,

Jocóte, tisztogasdmeg, vágdkisebbdarabokra, ahurkába megasajtbavalót, azabálnivalót, aztán tisztitcsd meg, teddrendbe a fejetis, készícsd el a kocsonyábavalót, atokaszalonnát,

Pepete aszalonnákat táblázzad, alakíccsadki, aztánmega zsírnak, tepertőnekvalót daraboldössze, deezekszép kockáklegyenek, aztánviheteda zasszonyoknak, lányoknak, mindjártforra vízazüstben, készlesza rizsis, megaköles, megamiegyéb, aztán mehetazsírsütés,

Pityók, tehozzál egyrossz kotlát aszappannakvalónak, nicsak felébrettémán?

errőljuteszembe, megapálinka, hörpentcsünkmán egyrövidkét, érdekes, adisznó nehezebblett, apálinkamegjobb, namégeggyet, hogynejöjjönkiazelső, aztmondod Jenci, a pogácsanemjó dugónak, mert eláztattya apálinka, lehet,

akét hátsócomb füstöltsonkalesz, egyiklapockais, karaj, szűzpecsenye egészben, megazoldalas, vigyetek azasszonyoknak is ebédrevalót, nehogykopogjon aszemünk, namegkocsonyának, füstöltcsülöknekis kellezaz,

atöbbimeg, naigyunkelőtte, öblíccsünk,

atöbbimeg, azkolbászlesz, megaszalámi, paprikásés pikkszerűfehér, kezgyükdarabolni, aztánmeg darálóindul, temeg, látom, jóélesakésed, kötözdbebazmeg, nemszomjasitt senkiatevéredre, méghaazasszony időnkéntmegis szeretneölni,

disznovagas_04.jpg

miez, lócomb, minekaz,  szalámiba, abbahát, szamaratnemtudtam szerezni, élveadtákvóna akreoltelepen, aztmegmán nemakartam, szamaratisvágni, deaztán szerezteknekem egynagylócombot, láttaazállatorvosis, tegnapaztrúgtafel, akkorlátott szamaratis, lovatis, életében utójjára, na megacsillagokat, szépeketfényeseket, aztánelvitte amentő, lehet, már azóta azördögis, látták reggel, a csuhásis arrafelé igyekezett, futtábanannyi keresztet vetett, hogyhaaz mindkikel, abbúl harckocsi akadálylesz, megmán bukdácsolt mögöttea násznép, akarommondania a gyásznép,

ezcsak feljavíccsa aszalámit, bazijólesz,  sokjódisznóhússal, mégtöbbszalonnával összegyúrva, erősebben, zamatosabbrafűszerezve, decsakpaprikás szaláminak,

kivettedazujjad asajtnakvalóból, nemtalálod, háthova ajókurvaéletbetetted, azasszonyharáharap arra mocskoskörmödre, mehetünka jóbúbánatosvalagba, japálinkásüvegbe tetted, melyikbetebarom, barackbaszilvába, ésmégöntöttélrá, hogytelilegyenazüveg, beisdugtad,   naészmegáll, kígyópálinka, úgymánjóvan, majdhozzáegyfelest belüle, hamegérett, csakKisvárdán apálinkagyárba, megnetuggyák, namegakínaipiacon, mertrádkűdika azArnoldot, nemaSchwarzeneggert, hanemaVPOPést, tudodaki, mostszürkemarhákatlegeltet, kígyópálinkanamégilyet, frisspálinka, ujj/újpálinka, hungarikum, aztmondod, cöcö, pinkpálinka, besza-behu ..,

miezamasina, hurkatöltő, ezzelgyorsabbésjobblesz, nemkellannyit nyomiznimint akézivel, ezt csaktekernikell, áttételekkelegy gyerekiskönnyedéntekeri,

kölcsönvan, ésvisszaisviszed, habeválik, ménemmaraditt szocilistamegőrzésre, tehülye nemacégtülvan, ahaverszerezte, ezmaszek,

Pepehakész azabálnivaló, kezgyedsütni azsírt, a tepertőt, deaztán nehogyodaégesd,  hólyagosbőrű, finomdiószínű meggörbült darabáklegyenek, remélemlesznekbenne finom húscsíkoskásfalatkákis, megegyáltalán, nelegyen zsírkocka fagyottanse, nemleszvelejobb, ésa zsírisvizesmaradhat, megkevesebbis, ittazóriásfakanál, csakasszonykezébe nekerüljön, haodaégeted, vigyázzmert pattoga kiforróvíz, ahogy gyöngyként szaladgála zsírtetején,

nemkellabbasemmi, csakazanyag, megaláagázláng, deeziscsak módjával, nemégetni, csakodafigyelni, lassútűzönkisütnikell, fogodmán, dehogyfogod, fogdazt amiregondolok, elnecsesszednekem, legfejjebb egykétdeci vizetalá,

nade, előbbasszem ebédelnikéne, azelőttmeg hívjuktetemre abarackos, megaszilvásüveget, naslukk, mégegyslukk, megaslukk, meglássuk

ebéd, ezkellnekünk, fijjug, készazebéd, frisspecsenye, szeletekben, falatokban, néhány vékonyka rántottszelet, vanhozzáuborka, savanyúkáposzta, vegyessavanyúság, demaradtegykis véris reggelről, aztmuszájmegenni, a Pityók majd elviszi, a felefélesége nagyon szereti,

kenyeret, kést, sót, mikellmég, ennikell, devanmég, toroskáposzta, pecsenyéhez sültkrumpli, pároltkáposzta, lesz pogácsa, megrétes, jókenyér, nemkenyéraz hanem házicipó, ennyiennivaló, mivanitt, ezmaga aKányaán, ahogymongyák a celebdobozba, hogy bangódesben meg éheznek, aszongyák szudánban is, azmegholvan, ámerikába? nem ott van minden teló, deazért, ugye, mamég jóllakhatunk, megvizet(?) isihatunk, ugye,

csapassukmánle egykisfröccsel, lazafehérrel, azoldja legjobbanabarackpálinkát, étiópiában meg szomjaznak, fogunk mégmi is,

vágjátokmánki azudvarraazt aztakicseszettkólát, jahogyte vörösborraliszod? Nabazmeg, a sört megrummal,  mennyél utánateis, reggelmeg redbullt ittál, haezt tudjukrajtad próbáljuk kia pukkantót reggel, nemabudiajtón, mikoraPityók odabetrónol, bele is szorút ijettiben abba minden, pedig előtte dugókellettneki, úgyfosott, attúlselennél mosottabbagyú, ésmég aszondod, csipszetreggeliztél otthon, mertolyan finomsós, nagyorsan hajíccsátok a kólájaután, csakazérne azablakonát, mertakkoritt hideglesz, ahazaáruló,

nezabájjatokbe, nemtudtokdógozni délután, najó, csapassunkmégegyet, namennyünkmár, meraJocó mingyártelalszik, majdalányok hoznakkávét, egyvödörrel,

denézzedmán, dikmán, ittaJenci, afeneaheftijébe, megorrontotta, kiszimatoltaazebédet, vagymost engedett a Gigabögy Megahúga mérhetetlen kebleinekszorítása, jólvan, egyenmegafene, temegcsak keveset egyél, tudod, amunkaarányában mérdmagadba akolbászcentiket, megabarackokat, nemadott inni aGigabögy, csakdolgoztatott, aztnemond, fátvágatott veled, mi, hátmitadott, neismond, tudjuk, forróvót legalább, szerintem, látszikrajtad, tegnap még vastagabb vótá, bazinagy szerencséd, hogyazasszonyod nemment átegyfélrumért, ami anévnapi tortádba kellettvóna bazmeg, akkormán kilennél terítve, feküdnél, akertajtón, mintagyisznó, azudvaron, a ’mamazon’ meg ugrálna a hasadon, kébzejjedcsakel, leizzadva éppen amásodikfát fűrészelitek, mikor betoppan azasszonykád, mennyi jégcsap lenne hirtelen a függelékeiden, ijedtedben odafagytá vóna abba aforró halálvölgybe, he,

folytassuk, Jencitekered adarálót, gyorsanlegyenkész a hurkábavaló, melegen kelldarálni, aztán darálod a kolbásznak, szaláminakvalót, atöbbiek közben darabolják ahústmeg, töltikneked adarálót, ebbemajd segítenekagyerekekis, kezekre vigyázzatok,

asszonyokmeg utána, gyorsan keverjék is be, ahurkát, aztán töltés, nasöprés,

sajtnakvaló feldarabolva, gyorsantölteni, vissza aforróabalébe, szurkálgatni, aztán préselnideszkákközt, súlyozzátokle téglákkal, vagyottvan egynagy trakorakumlátor,

készakolbászhús, eztakupacot daráljátokapróbbra, ebbőllesza csemegeszalámi, ebbetöbb afehérhús, ebbelóhús nemkell,  szamárhús lennejó, apaprikásszalámiba, késselapróra darabolt szalonnaiskell, a kolbászcsakdarálthúsból, acsemegeszalámiba csakfehérbors, kevéskeőröltköménymag, csipetnyisalétromsó, ettőlfehéredik kiazéréssorán, acsípősbe  paprikát, széppirosatis többet, mintakolbászba, deazértlehet néhánykarika nemolyancsípősis, gyereknekasszonynak, atöbbiférfiaslegyen, denemolyan, mintaJenci, vagy aPityók, deaztántudjátok, melyik-melyik,

aztán kezgyétek gyúrni, keverni, denehogy fűszercsomók maradjanak, odafigyeljetek, namiaz, gyúrod? gyúrombazmeg,  jólvanbazmeg, szóljatokhakész, kóstolniakarom, a lányok mindjárt hozzák afokhagymát,

sajátbél, hozottbél, vékonybél, vastagbél,  mindentiszta, okétöltsük, deelőbb egytőtet lazafehérfröccsöt, hörpintsünkmár, mernem ezaSzahara,  pedigatorkokmár meginkitikkadtak,

namostmár, májashurka, namilyetkeverteka zassonyok, namegvéreshurka, igazijó vegyestüdős pofahúsos, finomrizseshurka, reméjjük, nem olyanlesz, mintaPepehurkája, tavalykarácsonykor, abetonkeverőbe, hogy-hogy? úgyhogy tízenötkilarizst főzőtt akétanyós, délután mégegyharmadiksüldőt islekellettölni, hogyelég  hurkábavalólegyen, hogy a rizs ne vesszen kárba, gondolhatod, afűszereketis kétszomszédból szedtékössze, mégjóhogy voltaza árvasüldőazólban, kéthétigcsakhurkát evettacsalád, hidegenmelegen, azanyósoknak Pepemagavitteel mindennap azadagjukat, ésvégignézte hogybiztosan mindmegegyék,  naezértnemtud aPeperásem nézniaatepsire, amibenhurkavan, deazóta betontsekever, pedig szép ’avatója’ volt azújkeverőnek,

akolbásztés apaprikászalámitrövid negyvencentispárokba ésszálakra töltsétek, keményre, abélbírja jóminőségű, nem evettföldetadisznó, acsemegeszalámit ugyanilyenhosszú szálakra, mindent rudakra felaggatni,

acsemegeszalámit  holnapdélután már belehetforgatni gipszbe, asonkák még  napokig pácolódhatnak asósfűszereslében, csakközben forgatnilocsolgatni  kellidőnként, aztán majd jöhet a vaskos hidegfüst esetleg langyoskás, ha lángolt kolbászt akartok,

ahurka azasztalon maradhat karikákban, olyan tepsiszélességű spirálokban, hozzá ugyanilyen sütnivalókolbászis, maradjon aszalonnais azasztalon, azafokhagymáspaprikás abáltis, a sózottis, a füstölendőt rudakratenni, ezt beis lehet akasztani a füstölőbe, de begyújtani nem kell,

pihenjünkegykicsit, aPityókisvégzett azudvartakarítással, elisdőlt megint, reméljük, a szappannakvalót nema kutyáknakadta, haigen, akkorrövidebb leszegykét függelékkel,

mimaradt még hátra, vanemég valamidolog, jólvan, a többimajdholnap, illatok akonyhából, óderégenettünk, hörpintsünk, lazítsunk, nyomassunk egykávétis,

akóstolót nehaggyátokitt, haggyadmánmiez, leszakadafüle, nemakibirja, namég borocskais vanbenne, nahát, megdarabkafülagyereknek,

kösz mégegyszer, énis, miis, nektek is, beléd is,

hazatudtok e menni, hozzam atalicskát, majdfelváltva tojjátok,                                                                   nekünknemkell, inkább aPityóknak, aJocómajd hazatoszajtya, úgyisarramegy, csakcsengetni kellakapuban, atöbbiazasszonydóga, vagybeviszi, vagycsak egysubát terítráazudvaron akutyákmellett, ottis ismerőshelyenlesz,

jógyerekaz, csakegykicsit, nahaggyuk, segíccsetekneki, ittaző csomagjais,

jóéjt, jóéjt,

holnapra már csak enyhe gyomorégés, esetleg némi fejfájás marad,

nem gond, kutyaharapást szőrivel, húst pecsenyével, szalámit kolbásszal, nagyfröccsöt kisfröccsel, azt megalazafröccsel, teát kávéval, fő az életben maradás,

mindent elfedően, szállingózni kezd a hó, …

másnap reggel,  ….   tejóég, hová lett a kutya … ?

(2010.február)

*(Évekkel korábban, tél közepe táján, levélváltások során jutott el hozzám egy rövidke írás, úgy emlékszem, ’disznóölés szavakban’ címmel. Ez adta az ötletet, hogy a témát valamivel bővebben, az eseményeket talán még inkább érzékeltetve, írjam le. Egyszer majd megint, más formában is megírom.)

 A szöveg közti képek nem a sajátjaim, a világhálóról vettem át.